Privatlivspolitik.

Cookies & Privatlivspolitik

 1. Forside

 2. Cookies & Privatlivspolitik

Nærværende privatlivs- og cookiepolitik er senest opdateret d. 03. Marts 2022.

Denne hjemmeside ejes og administreres af:

Busbooking ApS

CVR nr. 39538431

Adresse: Myrtueparken 7, 6710 Esbjerg V

I det følgende benævnes hjemmesideejeren og –administratoren som ”Udbyderen”.

Udbyderen er som dataansvarlig forpligtet til at sikre korrekt opbevaring, behandling og brug af besøgende, kunder, leverandører og andre interessenter, hvis data Udbyderen har adgang til. Udbyderen er ligedes ansvarlig for, at dennes eventuelle databehandlere lever op til sine forpligtelser iht. standarddatabehandleraftalen. Du kan til enhver tid anmode Udbyderen om indsigt i dennes eksisterende databehandleraftaler.

På denne side er Udbyderens generelle behandling af persondata og cookies beskrevet. Denne er opdelt i følgende afsnit:

 1. Hvad er en cookie?

 2. Vi anvender cookies

 3. Samtykke

 4. Formål med cookies

 5. Beskyttelse af personoplysninger

 6. Ændringer i nærværende politik

 7. Ændringer til cookies eller tilbagekald af samtykke

 8. Kontakt vedr. personoplysninger.

Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, der lagres på din computer i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Denne tekstfil gemmer en række specifikke informationer med forskellige formål, jf. nærmere afsnit 4. En cookie er ikke et program eller en applikation, der kan forvolde skade på din computer eller dit it-udstyr, herunder fx sprede vira.

Når du bruger hjemmesiden indsættes en såkaldt sessionscookie, som er nødvendig ift., at websitet fungerer optimalt. Denne cookie indsamler ingen personoplysninger om dig og bliver slettet, når du lukker din browser.

Vi anvender cookies her på hjemmesiden med udgangspunkt i de formål, der er beskrevet i afsnit 4. Du kan læse mere om de enkelte cookies, deres formål, lagringstid mv. i pop up-formularen, hvor du også giver dit samtykke til vores anvendelse af cookies.

Samtykke

Når du besøger vores hjemmeside, anmoder vi om dit samtykke ift. vores anvendelse og lagring af cookies via en pop up-formular. Såfremt du trykker ”Acceptér”, eller hvis du klikker dig videre eller i øvrigt anvender hjemmesiden uden at tage stilling hertil, sættes en cookie. Næste gang du besøger hjemmesiden i den samme browser, vil du ikke blive spurgt om dit samtykke igen, men der vil fortsat blive sat cookies.

Hvis du trykker på “Acceptér ikke”, sættes ikke cookies, foruden en cookie som husker, at du ikke ønsker, at der sættes cookies.

Ønsker du slet ikke, at der sættes cookies på din computer, skal du slå cookies fra i din browser. Vær opmærksom på, at der i dette tilfælde kan være elementer på hjemmesiden, der ikke fungerer.

Formål med cookies

Vores anvendelse af cookies er blandt andet begrundet i, men ikke begrænset til, følgende formål:

 1. At gemme dine indstillinger

 2. At måle trafik og føre statistik for hjemmesiden

 3. At kunne foretage analyser med udgangspunkt i anonymiseret data.

De enkelte cookies og det bagvedliggende formål kan du læse mere om i pop up-formularen, hvor du også kan finde information om lagringstid, udvikler mv.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lov om behandling af personoplysninger (herefter Persondataloven) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt – under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere ubetinget sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Ændringer i nuværende politik

Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i nærværende privatlivs- og cookiepolitik, såfremt dette vurderes nødvendigt eller påkrævet i medfør af ny lovgivning. Eventuelle ændringer vil fremgå øverst på denne side.

Vi anbefaler, at du besøger denne side fra tid til anden for at holde dig orienteret om eventuelle ændringer.

Ændringer til cookies eller tilbagekald af samtykke

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Cookies, som er indhentet af Udbyderen, sletter sig selv efter en tidsperiode, som kan variere, men de fornyes efter hvert besøg. Se også afsnit 4.

Ønsker du at slette dine cookies, kan du anvende følgende

vejledning

Hvis du ikke ønsker, at der lagres cookies i din browser, kan du blokere dem ved at følge

denne guide

Kontakt vedr. personoplysninger.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Udbyderen, bedes du rette henvendelse til den databeskyttelsesansvarlige på mail:

[email protected]

.

Daniel Jensen
Daniel Jensen
Rikke Kjems
Rikke Kjems
Graphic
Book en bus